به وب سایت شرکت جهان آسا الیاف خوش آمدید.

مبلمان


ضخامت : 7 دنیر تا 15 دنیر
طول : 32 میلیمتر تا 64 میلیمتر

موارد استفاده : انواع مبلمان.
رنگ : سفید
ویژگی ها: پایداری حالت الیاف ، برگشت پذیری فوق العاده


تعداد بازدید : 5734