به وب سایت شرکت جهان آسا الیاف خوش آمدید.

صنعت پوشاک


ضخامت : کمتر از 1 دنیر تا 7 دنیر
طول : 25 میلیمتر تا 64 میلیمتر

موارد استفاده : کاپشن الیافی ، کاپشن پنبه دوزی شده و اپل مانتو
رنگ : سفید
ویژگی ها: پایداری حالت الیاف ، سبک و نرم


تعداد بازدید : 5240