الياف پلي استر بايکو

الیاف بایکو (Bicomponent) یا الیاف دو جزئی به عنوان یکی از مواد اولیه صنایع بی بافت در لایی ترموفیوز، ترموباند و ... شناخته می شود .