الياف حلاجي البرز

نام محصول الیاف البرز
مشخصات نرم و لطیف، 100% هالو
رنگ سفید
گونی گونی جهان آسا چاپ قرمز
جهت مصارف بالش و کالای خواب ، مبلمان