الياف بالفايبر توچال

نام محصول الیاف توچال
مشخصات بالفیبر و توپی، 100% هالو
رنگ سفید
گونی گونی جهان آسا چاپ قرمز
جهت مصارف بالش و کالای خواب ، مبلمان