الياف حلاجي دنا

نام محصول الیاف دنا
مشخصات زبر و پر حجم، 100% هالو
رنگ سبز
گونی گونی جهان آسا چاپ قرمز
جهت مصارف بالش و کالای خواب ، مبلمان