الياف حلاجي سوپر توپي

نام محصول الیاف توپی
مشخصات بالفایبر و توپی، درجه 2
رنگ سفید
گونی گونی جهان سان چاپ سبز
جهت مصارف بالش و کالای خواب ، مبلمان