الياف حلاجي سبلان

نام محصول الیاف سبلان
مشخصات الیاف معمولی ، درجه 2
رنگ سفید
گونی گونی جهان استار چاپ آبی
جهت مصارف بالش و کالای خواب ، مبلمان