الياف پرقو و ويرجين

 الیاف پر قو جدیدترین عضو گروه کالایی جهان آسا جهت مصارف خاص کالای خواب و بالش در ضخامت کمتر از دنیر عرضه می گردد.
الیاف ویرجین نیز به عنوان یکی دیگر از محصولات جهان آسا در دو نوع توپی و ساده قابل عرضه می باشد.