لايي ترموفیوز

لایی جهان آسا در گرماژ 100 تا 1200 گرم در مترمربع و تا عرض 2.4 متر بصورت رول و بلوکی موجود میباشد که در یک سبد کالایی با توجه به نوع مصرف و مشخصه محصول از لحاظ نرمی و زبری و حجم  در 4 گروه تقسیم بندی شده است.

    کاج : زبر و پر حجم مبلی
    بلوط : پر حجم - پنبه دوزی
    توسکا : زبر و پرحجم تشکی 
    افرا : نرم و لطیف لحافی
    
 موارد مصرف:
 - مبلمان
 - کالای خواب
 - فیلتراسیون  
 - عایق