پارچه اسپان باند

پارچه اسپان باند در گرماژ 17 تا 100 گرم در مترمربع و تا عرض 2متر بصورت رول موجود میباشد که با توجه به مصارف کالای خواب و مبلمان در رنگ ها و گرماژ های مختلف موجود می باشد.

 موارد مصرف:
 - مبلمان
 - کالای خواب
 - پزشکی