به وب سایت شرکت جهان آسا الیاف خوش آمدید.

image

29th international exhibition fair of textile

بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات ، مواد اوليه ، منسوجات خانگي و ماشين هاي گلدوزي و محصولات نساجي

image

28th international exhibition fair of textile

بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات ، مواد اوليه ، منسوجات خانگي و ماشين هاي گلدوزي  و محصولات نساجي

image

25th international exhibition fair of textile

 بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات ، مواد اوليه ، منسوجات خانگي و ماشين هاي گلدوزي و محصولات نساجي

image

20th international exhibition fair of textile

 بيستمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات ، مواد اوليه ، منسوجات خانگي و ماشين هاي گلدوزي و محصولات نساجي